Instrukcja systemu Sintivo dla salonów urody

Klienci

Moduł Klienci służy do zarządzania bazą Twoich klientów. W tym module możesz dodawać, edytować dane klientów, przeglądać historię wizyt.

Dodawanie nowego klienta

Aby dodać nowego klienta kliknij przycisk "nowy klient". Dodawanie klientów jest też możliwe z poziomu tworzenia wizyt w kalendarzu.

Wypełnij formularz danymi klienta. Aby utworzyć nowego klienta wymagane są Imię oraz nazwisko. Pozostałych danych nie musisz uzupełniać. Będzie można je uzupełnić w każdej chwili korzystając z możliwości edycji.

Po wypełnieniu danych wciśnij przycisk "zapisz". System zapisze dane i przeniesie Cię do widoku nowo utworzonej karty klienta.

Karta klienta

Karta klienta to zcentralizowane miejsce ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat pojedyńczego klienta

Po lewej stronie znajdują się dane kontaktowe klienta oraz informacja o subskrypcji (Czy klient będzie otrzymywał powiadomienia o nadchodzących wizytach). Więcej o tej funkcjonalności w sekcji powiadomienia.
Po prawej stronie widoczne jest zestawienie wizyt klienta aby zobaczyć szczegóły danej wizyty kliknij w datę wizyty.

Wyszukiwanie klienta

Aby wyszukać klienta wpisz w pole wyszukiwania jego imię lub nazwisko lub numer telefonu. Po wpisaniu wyszukiwanej frazy wciśnij na klawiaturze przycisk "ENTER" lub skorzystaj z przycisku "szukaj" na ekranie.

Aby przejść do karty klienta wybierz go z listy klientów klikając w jego imię lub nazwisko.

Edycja danych klienta

Aby rozpocząć edycję danych klienta kliknij przycisk "edytuj" znajdujący się na karcie klienta.

Wypełnij interesujące Cię dane i zatwierdź zmiany przyciskiem "zapisz"