Instrukcja systemu Sintivo dla salonów urody

Kalendarz

Za pomocą kalandarza możesz umawiać wizyty dla Siebie oraz inych pracowników.
Mój kalendarz - tutaj znajdziesz tylko swoje wizyty
Kalendarze pracowników - tutaj znajdziesz kalendarze wszystkich pracowników salonu

Dodawanie nowej wizyty

Aby dodać nową wizytę kliknij w wolne pole na kalendarzu reprezentujące datę i godzinę rozpoczęcia wizyty. Na ekranie powyżej zaznaczono miejsce które reprezentuje godzinę 8:00 w dniu 20 lutego.

Uzupełnij dane klienta. Masz do wyboru klika opcji.
Klient anonimowy - Tą opcję wybierz jeżeli danych klienta nie ma w Twojej bazie oraz nie chcesz rejestrować jego danych. Nadal masz opcję wpisania numeru kontakotwego do klienta aby w razie potrzeby móc się z nim skontakotwać. Wpisanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, nie musisz tego robić jeżeli nie chcesz.


Wyszukaj klienta - Tą opcję wybierz jeżeli dane klienta znajdują się już w twojej bazie.
W pole wyszukiwania w pisz imię lub nazwisko lub numer telefonu klienta. (wymagane jest wpisanie przynajmniej 3 zanków) Pod polem pojawią się wyniki wyszukiwania kliknij w interesujacy Cię wynik aby wybrać klienta.

Nowy klient - Tą opcję wybierz jeżeli danych klienta nie ma w Twojej bazie ale chcesz zarejestrować dane klienta i móc korzystać z nich w przyszłości.
Wypełnij dane klienta i kliknij przycisk zapisz.

Po określeniu klienta wizyty czas przejść do uzupełniania danych wizyty.

Uzupełnij dane wizyty i kliknij przycisk "zapisz" aby dodać wizytę

  • Pole Nazwa usługi - informacyjne pole odnośnie usługi jaka będzie wykonywana np.: Strzyżenie, kloryzacja.
  • Pole Data wizyty - Dzień w którym umawiamy wizytę zweryfikuj czy data jest tą, którą chciałeś wybrać w kalendarzu.
  • Pole Czas rozpoczęcia - Czas rozpoczęcia wizyty. Upewnij się, że jest poprawny.
  • Pole Czas trwania - Czas jaki planujesz przeznaczyć na obsługę klienta. Czas określamy w minutach.
  • Pole Czas rozpoczęcia - Orentacyjny czas zakońćzenia wizyty. To pole wylicza się automatycznie na podstawie czasu rozpoczęcia oraz czasu trwania wizyty.
  • Pole Notatka - Dodatkowe pole w którym możesz wpisać informacje specyficzne dla wizyty. Np.: Dodatkowe informacje o życzeniach klienta lub mieszankę farb jaka została zastosowana.
  • Pole Status wizyty - Status wizyty jest informacyjnym polem które będzie Ci wskazywać czy wizyta się odbyła czy nie.
  • Możliwe są 4 statusy: Oczekiwana (Wizyta jeszcze się nie odbyła), Odwołana przez klienta (Klient odowłał wizytę), Odwołana przez salon (Z jakiś powodów musiałeś odowłać wizytę), Zakończona (Wizyta się odbyła).

Edycja wizyty

Edycja wizyty działa w identyczny sposób jak dodawanie nowej wizyty. Aby rozpocząć edycję wizyty klikij w element kalendarza.

Konfiguracja godzin kalendarza

Domyślnie każdy kalendarz jest ustawiony na godziny pracy pomiędzy 07:00 a 22:00. Możesz to zmienić klikając w kółko zębate nad kalendarzem

Na formularzu wpisz godziny jakie mają być prezentowane na kalendarzu i kliknij przycisk "zapisz".